История на автомобилизма в Хасково

 

На моста над река Арда /до днешния язовир Студен кладенец/

 

 1924 година

 

 

Преминаване на река Тунджа

 

 

обратно

начало

Хасково  днес

 

Хасково е едно от най-старите селища в пределите на съвременна България. Възниква в края на XIV век на място, където още преди седем хиляди години е имало селище.


Днес Хасково е утвърден общински и областен административен център, който заема ключово място в областта, тъй като през него минава най-бързият и пряк път, свързващ Европа и Близкия Изток. Градът е кръстопът на четири международни транспортни коридора.


Регионът се радва на благоприятен климат, удобен транспорт и е естествен център на културен живот.
Многовековните икономически и културни контакти оформят днешната социално-икономическа същност на Хасково, духа на неговите жители и специфичната атмосфера на града.


Община Хасково (737 кв.км.) има население от 104 692 души и включва град Хасково и 35 села.


Отрасловата структура на икономиката в община Хасково е разнообразна и се състои от български и международни фирми с различна големина.
Основни индустрии в общината:
Хранително-вкусова промишленост
Шивашка промишленост
Производство на машини за хранително-вкусовата промишленост
Тютюнева промишленост
Винопроизводство
Мебелна промишленост

Важно място в стопанската структура на района заема селското стопанство. Отглеждат се пшеница, тютюн, памук, царевица, ечемик, слънчоглед, картофи и др. Застъпени са зеленчукопроизводството и лозарството. Животновъдството е специализирано в отглеждане на говеда, овце и птици.

Международни партньорства
Община Хасково поддържа партньорски взаимоотношения с градове от Великобритания, САЩ, Италия, Гърция, Турция, Беларус, Китай.

обратно

начало